Go back to home

13/08/2012

Wagyu uit Spijkerboor

Filed under: Dutch — De Drie Morgen @ 12:28

Bron: NRC 5 augustus 2012

Het eten van het vet gemarmerde Wagyuvlees was oorspronkelijk aan de Japanse keizer voorbehouden, maar die exclusiviteit is op den duur niet helemaal houdbaar gebleken. Uiteindelijk zijn er embryo’s  geëxporteerd die in ‘vreemde’ moederkoeien geplaatst werden en zo ontstond op verschillende continenten de productie van Wagyuvlees. In Nieuw Zeeland, Australië en de Verenigde staten, maar ook in Spijkerboor in Noord-Holland bij boerderij De Drie Morgen.

De import van 200 embryo’s uit Australië heeft acht jaar geleden geresulteerd in een veestapel van zo’n 180 Wagyu koeien.Door de import van Japans sperma is er nu een vereniging van Nederlandse fokkers die bij elkaar al rond de 700 volbloed Wagyu koeien hebben.

De webshop van De Drie Morgen is geen adres voor koopjesjagers. Een entrecote van vier ons kost 89 Euro.Comments are closed.