Natuurwaarden van De Drie Morgen

Natuurzuiver hooi en ruime stallen

Vogels, planten en koeien gedijen goed op De Drie Morgen.

De Drie Morgen combineert moderne technieken met een traditionele bedrijfsvoering. We zijn immers gebonden aan de eisen die de overheid aan het grondgebruik stelt. Er mag bijvoorbeeld pas laat worden gemaaid en geweid, vanwege de weidevogels. Om de bodem niet te verzuren mogen we maar een beperkte hoeveelheid mest uitrijden. Daardoor kan de rijkdom aan planten zich handhaven in de wei- en hooilanden. Daar profiteren de koeien ook van, want die krijgen natuurzuiver hooi dat rijk aan kruiden is. We vertroetelen ze. Als ze niet buiten grazen, hebben ze een moderne, lichte en goed geventileerde hellingstal met veel loopruimte tot hun beschikking. De kalveren worden door hun eigen moeders gezoogd en blijven minstens zes maanden bij hen.

Download het ecologische inrichtingsplan van De Drie Morgen

dedriemorgen  dedriemorgen  dedriemorgen

News

De Drie Morgen TE KOOP

24.03.2014   

Topvlees uit natuurgebied

08.07.2013   

De Drie Morgen en Prime Meat in "De Telegraaf"

13.05.2013   

De Drie Morgen in film "Alles voor de Grutto"

25.03.2013   

"Het vlees is voor de rijken en die blijven er altijd. Crisis of geen crisis."

22.10.2012