Zwarte Wagyu en De Drie Morgen een kudde in opbouw

De volbloed Zwarte Wagyu

Een kudde in opbouw

Raszuivere Zwarte Wagyu’s zijn zeldzaam in Nederland. We hebben onze koeien als embryo’s ingevoerd uit Australië. Dit zijn 100% zuivere Zwarte Wagyu-embryo’s die van vaders- en moederszijde Japanse stamboekpapieren hebben, wat betekent dat de ouders nog in Japan zijn geboren. We hebben de draagmoeders waarin de embryo’s worden geïmplanteerd, zorgvuldig geselecteerd. De eerste Wagyu kalveren werden in november 2005 en in januari 2006 geboren en vormde het begin van onze kudde. We streven ernaar om producten te leveren die tot de Europese top behoren. Fokstieren, sperma, embryo’s, mestvee, en natuurlijk het vlees.

We investeren daarom in de genetische diversiteit van onze koeien, in onze kennis en in nieuwe en verantwoorde methoden voor onze bedrijfsvoering. Daarbij grijpen we ook terug op ervaring die in het buitenland is opgedaan.

stier  stier  stier

Bekijk de foto's van ons laatst geboren Wagyu.

Natuurzuiver hooi en ruime stallen

Vogels, planten en koeien gedijen goed op De Drie Morgen.

De Drie Morgen combineert moderne technieken met een traditionele bedrijfsvoering. We zijn immers gebonden aan de eisen die de overheid aan het grondgebruik stelt. Er mag bijvoorbeeld pas laat worden gemaaid en geweid, vanwege de weidevogels. Om de bodem niet te verzuren mogen we maar een beperkte hoeveelheid mest uitrijden. Daardoor kan de rijkdom aan planten zich handhaven in de wei- en hooilanden. Daar profiteren de koeien ook van, want die krijgen natuurzuiver hooi dat rijk aan kruiden is. We vertroetelen ze. Als ze niet buiten grazen, hebben ze een moderne, lichte en goed geventileerde hellingstal met veel loopruimte tot hun beschikking. De kalveren worden door hun eigen moeders gezoogd en blijven minstens zes maanden bij hen.

Lees verder: De oorsprong van de Zwarte Wagyu

stier  stier  stier

Bent u geïnteresseerd in Wagyuvlees? Surf dan direct naar www.primemeat.nl

 

News

De Drie Morgen TE KOOP

24.03.2014   

Topvlees uit natuurgebied

08.07.2013   

De Drie Morgen en Prime Meat in "De Telegraaf"

13.05.2013   

De Drie Morgen in film "Alles voor de Grutto"

25.03.2013   

"Het vlees is voor de rijken en die blijven er altijd. Crisis of geen crisis."

22.10.2012